ČADCA: história a súčasnosť mesta – VIDEO

Home » Blog » ČADCA: história a súčasnosť mesta – VIDEO

Mesto sa nachádza v severozápadnej časti Slovenska, v severnej časti regiónu Kysuce. Je vstupnou bránou na Slovensko z Českej republiky a Poľska. Leží na brehoch rieky Kysuca a jej prítokov a obklopujú ho rozsiahle pohoria – Kysucké Beskydy, Javorníky, Turzovská vrchovina.

Čadca – Orientačný plán mesta

PAMIATKY

Kostol svätého Bartolomeja

Čadca – Kostol svätého Bartolomeja

Najcennejšou stavebnou pamiatkou na území mesta a najstarším zachovaným kostolom na horných Kysuciach, ktorý môžeme obdivovať dodnes, je kostol sv. Bartolomeja. Barokový kostol je dominantou mesta a jeho charakteristickým orientačným bodom.

Sochy v areáli kostola

Čadca – Sochy pri kostole svätého Bartolomeja

. Ku chráneným objektom patrí súsošie Oplakávanie Krista na Kalvárii so sochami P. Márie, Jána Evanjelistu. Kamenné plastiky vykazujú rysy ľudového sochárstva zobrazujúceho postavu svätca v barokovom stvárnení, ako produkt miestnych kamenárskych dielní, pôsobiacich na horných Kysuciach až do druhého desaťročia 20. storočia.

Budova mestského úradu

Čadca – Budova mestského úradu

 V súčasnosti má v Mestskom dome sídlo Mestský úrad, Informačné centrum mesta, Kysucká galéria a ďalší.

Pamätník SNR 1848

Čadca – Pamätník SNR

Rok 1848 je jedným z dôležitých medzníkov v histórii mesta. V rámci druhého tzv. zimného ťaženia slovenských dobrovoľníkov bojujúcich za slobodu slovenského národa v priestoroch bývalej fary sídlili predstavitelia SNR – vodcovia Slovenského povstania Ľudovít Štúr a Jozef Miloslav Hurban a vojenskí velitelia povstalcov F. Zach a B. Bloudek. 6. decembra 1848 vodcovia povstania tu vydali Výzvu k národu slovenskému, v ktorej vysvetlili svoje ciele a požiadavky na podporu boja proti maďarskému útlaku a vyzvali obyvateľstvo k vstupu do slovenského dobrovoľníckeho zboru. K bojovníkom sa v Čadci pridalo 30 dobrovoľníkov.

Pamätná tabuľa Petra Jilemnického

Čadca – tabuľa petra Jilemnického

Pripomína pôsobenie tohto spisovateľa na Kysuciach (1924-1927), ktoré ho inšpirovalo k napísaniu románov Víťazný pád a Pole neorané a k poviedkovej a publicistickej tvorbe s námetmi z kysuckého prostredia, v ktorých stvárnil život v medzivojnovom období. Pamätník vytvoril sochár Stanislav Biroš.

Kysucké múzeum v Čadci

Čadca – Kysucké múzeum

Kysucké múzeum patrí k najkrajším dodnes zachovalým stavbám v meste.

Budova železničnej stanice

Čadca – Budova železničnej stanice

Onedlho sa Čadca stala železničným uzlom medzinárodného významu.  Návrh vypracoval architekt Josef Hrejsemnou, autor neďalekej stanice Havířov. Autorom plastík je sochár Miroslav Rybička. Stanica sa nachádza v severnej časti mesta a je dôležitým dopravným uzlom v kysuckom regióne.

VIDEPRECHÁDZKA MESTOM

https://youtu.be/3eMlo7MqbpE
ČADCA: história a súčasnosť mesta – VIDEO

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prejsť na začiatok