SR, Dlhá nad Váhom – Videoprechádzka obcou – pamiatky sakrálne

HISTÓRIA

Spomína od r. 1113 ako Zumboe. Ďalšie doložené názvy sú: Chumboy, Cumboi (1252), Hozzufalw (1518), Na území dnešnej obce sa nachádzalo sídlisko nagyrévskej kultúry zo začiatku doby bronzovej a barbarské sídlisko z doby rímskej. Obec patrila Zoborskému kláštoru, od 15. storočia panstvu Zniev, v r. 1548–1563 Révayovcom, potom jágerskému biskupovi , v r. 1568–1776 jezuitom v Šali, po zrušení rehole študijnémiu fondu. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a mlynárstvom. Aj po r. 1918 si obec zachovala poľnohospodársky charakter. Trpela veľkou nezamestnanosťou, v 30. rokoch tu bolo intenzívne hnutie nezamestnaných. V r. 1938–1945 bola obec pripojená k Maďarsku.

SR, Dlhá nad Váhom – Videoprechádzka obcou – pamiatky sakrálne

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prejsť na začiatok