Petrová Ves

petrova ves

Petrova Ves leží v západnej časti Slovenska v malej kotline otvorenej západným smerom do Dolnomoravského úvalu k susednému mestu Gbely a rieke Morave. Z ostatných strán ju obklopujú nevysoké pahorky Myjavskej pahorkatiny, ktoré na severovýchode a východe prechádzajú do kopcov okolo Unína a Holíča. V okolí Petrovej Vsi sa nachádzajú obce Unín, Radimov, Letničie, Smolinské a mestá Gbely, Holíč, Šaštín Stráže.

Pamiatky a objekty v obci

Dominantnou stavbou v obci je katolícky kostol Svätého ducha. Pri kostole je ďalší objekt, ktorý upúta pozornosť ako svojím umiestnením, tak aj veľkosťou. Je to budova obecného úradu. S výstavbou kultúrneho domu sa začalo v roku 1957 v akcii “Z”. Dom smútku bol dokončený v roku 1990. Nechýba základná a materská škola, sochy a pomníky, kaplnka na konci obce smerom na Holíč. A samozrejme nechýba ani pohostinstvo.

Pochádza z roku 1782 a stojí uprostred cintorína.

1. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Video mestá a obce Slovenska

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie je za obcou smerom na Holíč. Bola postavená v roku 1845 z vďaky za záchranu. Pri tejto udalosti sa niekedy spomína, že pri tom zahynula aj dvanásťročná dcéra pútnikov. V kaplnke sa nachádza kamenná socha Sedembolestnej Panny Márie. V roku 2014 bola kaplnka opravená, bola narovnaná a spevnená v základoch, nanovo ju zastrešili a pokryli ju omietkou odolnou voči vlhkosti.

2. Svätý Vendelín

Video mestá a obce Slovenska

Sochu sv. Vendelína dala postaviť obec v roku 1864. Nachádza sa pred rodinným domom v malom parčíku. Svätý vendelín – patrón pastierov – stojí na mohutnom kamennom podstavci. Nechýbajú mu typické atribúty svätca palica a zviera pri nohjách.

3. Kríž na cintoríne

Video mestá a obce Slovenska

Na cintoríne v obci je drevený ústredný kríž bez nápisov.

4. Železný kríž pri kostole

Video miest a obcí Slovenska

Pri kostole (vedľa pomníka padlých) sa nachádza drevený kríž – vysoký 7 metrov. Kríž zhotovil v roku 1960 stolár Ján Solárik ako náhradu pôvodnejšieho kríža. Ten na náklad Rudolfa a Rozálie Hrubšových zhotovil rezbár Krušina zo Skalice a v roku 1958 mal byť venovaný múzeu na žiadosť pracovníkov SNM v Bratislave. Musel teda byť rezbársky veľmi vydarený.

5. Kostol svätého Ducha

Video miest a obcí Slovenska

Je barokový a prestavaný bol v roku 1762. Predstavaná veža je členená nárožnými pilastrami a terčíkovou podstrešnou rímsou s hodinami. Je krytá zvonovitou strechou. Najvýznamnejšia prestavba bola prevedená v roku 1931, kedy sakrálny objekt rozšírili o dve bočné lode postavené v pseudobarokovom štýle. Počas prestavby kostola bola otvorená aj hrobka pred svätyňou, kde, ako sa uvádza v matrike, sú pochovaní kňazi. Podľa ústneho podania bol v okolí kostola cintorín, ktorý zasahoval až do bývalej boltizárovskej záhrady. Dnes si naň v obci už nikto nepamätá. Chrám bol nanovo posvätený 26. septembra 1948 na 19. nedeľu po sv. Duchu Ambrózom Lazíkom, biskupom a apoštolským administrátorom v Trnave. Hodiny na veži pochádzajú z roku 1912. Zakúpené boli na náklady Potravného spolku, ktorý bol neskôr zlikvidovaný. V roku 1931 boli ciferníky na hodinách pozlátené.

6. Pomník padlých v 1. a 2. svetovej vojne

Video mestá a obce Slpvenska

Pomník padlých v Petrovej Vsi má dve pamätné tabule s menoslovmi padlých vojakov z obce a z blízkeho Letničia. Nad každou z tabúľ bolo dodatočne dotesané meno vojaka. Na valcovitom podstavci pomníka je vytesaný zakladateľský nápis PAMIATKE PADLÝCH HRDINOV VO SVETOVEJ VOJNE 1914 – 1918 VENUJÚ SPOLUOBČANIA 1936. Pomník padlých odhalili 12. septembra 1936 vo večerných hodinách a nasledujúci deň ho vysvätil dp. Eugen Filkorn. V neskoršom období bola na pomník osadená tabuľa s menami dvoch vojakov, padlých v dobe 2. svetovej vojny.

7. Svätý Ján Nepomucký

Video miest a obcí Slovenska

Históru založenia sochy sv. Jána Nepomuckého objasňuje zakladateľská tabuľka na podstavci sochy, na ktorej sa dočítate, že ju dali postaviť v roku 1862 z vďaky za záchranu dieťaťa pred utopením. Je možné, že spomenutou zachránenou osobou bol biskup Jozef Boltizár (1821-1905). Pred nešťastným utopením v studni v detskom veku ho mal zachrániť Štefan Kubinec. Presný dátum na tabuľke 12. máj 1862 by hádam mohol byť deň posvätenia sochy. Podľa vzorovej slovenčiny na nej je zjavné, že to nebude originálna tabuľka zakladateľov, ale len jej neskoršia náhrada.

8. Pamätná tabuľa – Oslobodenie obce

Na budove kultúrneho domu je pamätná tabuľa vďaky sovietskej armáde za oslobodenie obce. Je asi z roku 1971. Pri oprave kultúrneho domu, ktorá započala okolo roku 2015, bola tabula sňatá. Zrenovovanú pamätnú tabuľu dala obec znovu osadiť k výročiu oslobodenia v roku 2019.

9. Svätý Florián

Sochu sv. Floriána dala postaviť obec v roku 1844. Svätý Florián je patrón hasičov. Nechýbaju mu tiež atribúty typické pre tohto svätca a to: horiaci dom a vedro s vodou.

10. Pamätník – Jozefína Marečková


Petrova Ves dala postaviť spisovateľke Jozefíne Marečkovej malý pomník v tvare mohyly. Bol odhalený 1. septembra 2017 počas osláv 625. výročia prvej písomnej zmienky obci za prítomnosti členov miestnej samosprávy a Matice slovenskej. J. Marečková sa narodila v Petrovej Vsi. Vyrastala tu v ťažkých podmienkach s matkou a dvomi mladšími bratmi. Už ako šesťročná prišla o otca a neskôr aj o oboch bratov, ktorí padli na bojiskách 1. svetovej vojny. Po vzniku ČSR sa usadila v Bratislave, kde začala vydávať periodikum Bratislavská pošta. Za najvýznamnejšie Marečkovej literárne dielo sa považujú dvojdielne Duchovné prúdy v našej republike. Zomrela úplne osamelá a na dlhú dobu zabudnutá. Až v roku 2000 si ju pamätnou tabuľou pripomenuli v Budapešti. J. Marečková je pochovaná na holíčskom cintoríne, kde jej Matica slovenská spolu s mestom dali postaviť v roku 2008 skromný pomník.

11. Kríž z roku 1890

Pri ceste do Letničia na hranici chotára, ktorá je hneď za petroveským intravilánom, je liatinový kríž na kamennom podstavci. Podľa zakladateľskej tabuľky ho v roku 1890 dali postaviť manželia z Petrovej Vsi Ondrej Slama a Anna, rod. Kumpan.

12. Kríž z roku 1913

Na ceste do Stráží podľa máp stával kríž už od 1. polovice 19. storočia. Dnešný kríž je z roku 1913. Zozadu je na ňom vyrytý zakladateľský nápis, podľa ktorého ho dali postaviť Štefan Kubinec s manželkou Alžbetou, rod. Polak. Z nižšieho nápisu farbou vyplýva, že kríž 4. apríla 2007 opravil pán Langer na náklad pánov Albrechtu a Petráša. Na podstavci kríža je vyrytá signatúra výrobcu (ŠTÁBLA, HODONÍN).

Petrová Ves: Videogaléria

Petrová Ves: Fotogaléria

Petrová Ves: Orientačný plán pamätihodností

Pozrite si videá z ďalších miest a obcí Slovenska na našom YouTube kanáli: https://www.youtube.com/channel/UCvM0XoUB0XuC6MltAtT1aZg

Ďalšie články a foto z obcí a miest tu: https://www.slovenskozdola.sk/category/slovensko/

Petrová Ves

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok
WordPress Image Lightbox Plugin