Blog

Petrová Ves

Petrova Ves leží v západnej časti Slovenska v malej kotline otvorenej západným smerom do Dolnomoravského úvalu k susednému mestu Gbely a rieke Morave. Z ostatných strán ju obklopujú nevysoké pahorky Myjavskej pahorkatiny, ktoré na severovýchode a východe prechádzajú do kopcov okolo Unína a Holíča. V okolí Petrovej Vsi sa nachádzajú obce Unín, Radimov, Letničie, Smolinské a mestá Gbely, Holíč, Šaštín Stráže. Pamiatky a objekty v obci Dominantnou […]

Križovany nad Dudváhom

Obec Križovany nad Dudváhom leží necelých 7 km juhovýchodne od krajského mesta Trnava. V blízkosti rieky Dudváh, 5 km vzdušnou čiarou západne od rieky Váh. Sakrálne pamiatky K najvýznamnejším stavbám každej dediny či mesta patrí kostol. Už v minulosti bol dominantou. Ďalšími pamiatkami v obci sú kríže, sochy svätcov, pamätníky a iné. Časť z nich […]

Lošonec

Obec Lošonec sa nachádza na východnom úpätí Malých Karpát vo výbežku Trnavskej pahorkatiny do pohoria. Katastrálne územie obce má rozlohu 2371 ha a nachádza sa v nadmorskej výške 215 – 662 m.n.m.. úZemie tvorí prevažne zalesnené pohorie. katastrálnym územím obce preteká potok Smutná, prítok Trnávky. Z hľadiska administratívneho členenia je súčasťou okresu Trnava a Trnavského […]

Brestovany

Obec Brestovany s počtom 2 570 obyvateľov leží v severozápadnej časti Podunajskej nížiny, len 10 km od okresného mesta Trnava, v nadmorskej výške 140-150m n. m. Katastrálne územie obce je o výmere 1 637 ha a pozostáva z katastrov Veľké Brestovany, Malé Brestovany a Horné Lovčice. Východná časť chotára je rovina na nive Blavy a […]

Dolné Lovčice

Súčasný názov Dolné Lovčice je datovaný od roku 1920. Obec leží na východnom okraji Trnavskej pahorkatiny. Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1292, kedy ju Michal, syn komese Bacha, daroval Nitrianskej kapitule. Zachovala sa pečať s nápisom SIGILLUM PAGI IINFERO LOVSCZIC z roku 1633 ako dôkaz o existencii vlastnej obecnej správy. Sakrálne pamiatky V obci Dolné Lovčice nájdete tieto sakrálne pamiatky: Socha svätého Jozefa, […]

Čáry

Obec s 1250 obyvateľmi sa rozprestiera v severnej časti Záhorskej nížiny, v nadmorskej výške 167 – 182 m. Kataster má rozlohu 1495 ha a nachádza sa v údolí rieky Myjava. Obec leží v západnej časti okresu Senica. Tento okres spadá pod Trnavský kraj i VÚC. Vzdialenosť okresného mesta je 22 km, najbližšími mestami sú však susedné mestá […]

Boleráz/Klčovany

Obec Boleráz leží v západnej časti trnavského regiónu. Vznikla v roku 1960 spojením dvoch samostatných obcí Bolerázu a Klčovian. Patrí do trnavského kraja a od okresného mesta Trnava je vzdialená 14 km. Na severe susedí so Smolenicami a Bíňovcami, na východe s Dolnou Krupou a Bohdanovcami nad Trnavou, na juhu so Šelpicami a Suchou nad […]

Zavar

Zavar leží 8 km juhovýchodne od Trnavy na východnom okraji Trnavskej sprašovej tabule. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1255. V obci sa nachádza množstvo sakrálnych pamiatok a zaujímavých objektov z histórie. Medzi tie najatraktívnejšie dozaista patria klasicistický kaštieľ, nový kostol zasvätený Narodeniu Panny Márie z roku 1907 či rodný dom hudobného skladateľa Gejzu Dusíka. […]

Prejsť na začiatok
WordPress Image Lightbox Plugin