Boleráz/Klčovany

Obec Boleráz leží v západnej časti trnavského regiónu. Vznikla v roku 1960 spojením dvoch samostatných obcí Bolerázu a Klčovian. Patrí do trnavského kraja a od okresného mesta Trnava je vzdialená 14 km. Na severe susedí so Smolenicami a Bíňovcami, na východe s Dolnou Krupou a Bohdanovcami nad Trnavou, na juhu so Šelpicami a Suchou nad Parnou a na západe s katastrálnym územím Košolnej, Dolných a Horných Orešian. Zemepisnú polohu geometrického stredu obce určujú súradnice: 48°28′ severnej zemepisnej šírky a 17°30′ východnej zemepisnej dĺžky od Greenwicha.

Sakrálne pamiatky

Zvyk vyzdobovať dedinské ulice zväčša sakrálnymi plastikami, sochami a krížmi má svoje korene v dávnej minulosti. Väčšinou je ovocím votívnych sľubov, adorácie, alebo spomienkou na dejinnú udalosť, či vzdaním vďaky. Bývajú doplnené dobovým textom, ktorý nám prezrádza meno zakladateľa, prípadne motiváciu realizácie. Boleráz v tomto smere netvorí výnimku. Preto si ešte dnes existujúce pamiatky tohto druhu v krátkosti priblížime. 

1. Kamenný krížboleráz

Nad hlavou Krista je nápis INRI. Základňa je štvorcová s plochou, kde stojí Panna Mária. Na podstavci smerom k severu si môžete prečítať text: NA ČESŤ A CHVALU BOŽU POSTAVIŤ DALI TENTO KRIŽ NÁBOZNI MANZELE DANISOVIC JOZEF A ZE SVU MANZELKU DANISOVIC TEREZIU. ROD LANCARIC ROKU 1895. Okolo kríža je nízka ohrádka. Stojí za farským kostolom., na západnom okraji dediny, kde sa stretáva Kittova cesta a cesta vedúca na Políčko.

2. Božie mukyBoleráz

Mala stavba – nazývaná Božie muky – stojí západne od farského kostola. Je murovaná a má štvorcový pôdorys. Je ukončená tupým ihlanom krytým škridlou. V nike je maľovaný obraz sv. Vendelína, pustovníka, patróna pastierov a chovateľov dobytka.

3. CintorínBoleráz

V blízkosti Kostola svätého Michala Archanjela sa na nachádza Cintorín v časti Boleráz. Nájdete na ňom okrem Domu smútku aj množstvo náhrobníkov, krížov a hroby významných osobností obce.

4. ŠpirálaBoleráz

Dve strany, každá iná a každá súčasťou jedného celku (minca má dve strany, jing-jang), prevod, dynamika, stúpanie… Bod, cieľ, poslanie, koniec, ďalej to nejde… Niečo medzi zemou a nebom. Tento text nájdete na tabuli pod Širálou, ktorá má dve časti: Špirála, symbolický zobrazuje premenlivosť. Je zhotovená z lipového dreva, lipy, ktorá stála na mieste osadenia. Horná časť – čierna guľa zobrazuje bod, ktorý má veľa významov. Na zvýraznenie významu je použitý subfosílny dub, ktorý bol vyťažený z hĺbky 8 m a mal by byť niekoľko tisíc rokov starý. Je možné, že materiál rástol vtedy, ke%ď ešte nestáli Egyptské pyramídy. Je to sonda do minulosti a zobrazenie vekov aj pominuteľnosti. Abstraktný návrh bol uprednostnený pred sochou (postavou) aj preto, lebo postavy v životnom a monumentálnom prevedení pôsobia za určitých okolností negatíávne na ľudské vnímanie. Človek na niektorých miestach vníma sochy ako pozorovateľa, ktorého podvedomie registruje, alebo sa zľakne pri vizuálnom kontakte. Realizácia bola navrhnutá po dôkladnej diskúsii a zvážení možností s posúdením kvality a východzieho tvaru materiálu. Toto napísal rezbár Andrej Irša.

5. Hlavný krížboleráz

Stojí na cintoríne v Boleráze. Na kamennom podstavci vztýčený kríž z rovnakého materiálu s ukrižovaným Kristom, pod ním v strede plastika Panny Márie. V dolnej tretine text: EX LEGATO A. R. D. MICH: HERCZECH PAR: BOĹER: 1799 25 MAY DEFUNCTIETHIC AD PEDEM SEPULTI.

6. Farský kostol svätého Michala AchanjelaBoleráz

Nad hlavou Krista je nápis INRI. Základňa je štvorcová s plochou, kde stojí Panna Mária. Na podstavci smerom k severu si môžete prečítať text: NA ČESŤ A CHVALU BOŽU POSTAVIŤ DALI TENTO KRIŽ NÁBOZNI MANZELE DANISOVIC JOZEF A ZE SVU MANZELKU DANISOVIC TEREZIU. ROD LANCARIC ROKU 1895. Okolo kríža je nízka ohrádka. Stojí za farským kostolom., na západnom okraji dediny, kde sa stretáva Kittova cesta a cesta vedúca na Políčko.

7. Misijný krížBoleráz

Pred vstupom do kostola svätého Michala Archanjela v Boleráze (po pravej strane) je na stene osadený vysoký drevený Misijný kríž. Je jednoduchých tvarov a pripomína veriacim roky misii v obci Boleráz.

8. Pomník padlých v 1. svetovej vojneBoleráz

Po krvavých šľapajoch hynutia a nekonečných utrpení svetovej vojny 1914 – 1918. Obetovali sme všetko, najdrahšie životy, aby ste žiť mohli v pokoji v bezpečí. Takýto nápis je na kamennej tabuli pod súsoším pamätníka. Nájdte tu aj pozostatky niektorých fotografii padlých vojakov.

9. Kamenný krížBoleráz

Kríž sekundárne umiestnený pred domom č. 573 (majiteľ Ján Pinček). Pôvodne stál v mieste dnešného obecného úradu. Nájdete na ňom nápis: ERECTA SUMTI FRANC JANATS COLONI BOLERÁZ 1806 (Dal postaviť František Janáč roľník z Bolerázu 1806).

10. Pomník padlých v 2. svetovej vojneBoleráz

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny sa nachádza oproti Obecnému úradu. Je na ňom nápis: VEČNÉ MENO NECH OVENČÍ SLÁVA, KTO SEBA V OBEŤ SVÄTÚ ZA SVOJ NÁROD DÁVA ! OBEC BOLERÁZ VENUJE SVOJÍM PADLÝM RODÁKOM V II. SV. VOJNE ZA OSLOBODENIE NAŠEJ VLASTI. 1938 – 1945. ČET. ASP. JÁN FIGURA PADOL R: 1941, BLAŽEJ DANIŠ ZOMREL R. 1945 AKO OBEŤ II. SVETOVEJ VOJNY. ZEM, KTORÚ V ÚDEL SLOVANOM DALI NEBESÁ TÁ ZEM HROBOM KAŽDÉMU VRAHOVI STANE SA. VĎAKA SOVIETSKEJ ARMÁDE OSLOBODITEĽKE A JEJ HRDINOM !

11. Kamenný krížBoleráz

Je situovaný na hranici areálu bolerázskej továrne pri ceste vedúcej z dediny na železničnú stanicu. Na vztýčenom kríži telo ukrižovaného Krista, hore nápis INRI. V mieste, kde ústi do podstavca, je v zasklenenej nike soška Panny Márie. Na čele štvorcovej základne smerom k ceste sú vytesané slová: KRISTUS Vítazí! Kristus Panuje! Nákladom Manželov Vlkovič Franca a Magdaleni rod. Daniš 1902. Okolo kríža je pôvodný nízky betónový soklík.

12. Liatinový krížBoleráz

Liatinový kríž s ukrižovaným Kristom. Nad hlavou Spasiteľa je nápis INRI. Korpus tela je strieborný a korpus kríža má čierny náter. Kríž je osadený v podstavci z pieskovca štvorcového pôdorysu. Na ňom je nápis, ktorý hovorí o tom, že kríž dal postaviť Ján Špacsinszký, občan Bélaházszky. Bol postavený v roku 1902 ku cti a chvále Božej.

13. SúsošieBoleráz

Pred domom č.405 sa určite zastavte, pretože tu stojí nádherné Súsošie. Pozostáva z vyvýšeného ozdobného stĺpa obdĺžnikového prierezu s vodorovnou plošinou, na ktorej je Božské srdce Ježišovo, svätý Jozef s dieťaťom v náručí a posledná je Socha svätej Anny, ktorá ľavou rukou objíma malú Pannu Máriu. Tá má zopnuté ruky.

14. Drevený krížBoleráz

Pred domom č.377 je Drevený kríž, tak sa tu zastavte a prečítajte si nápis, ktorý je na tabuľke v dolnej časti: Na česť a Chválu Božiu Martin a Mária Csavara 1890.

15. Kamenný krížBoleráz

Stojí na odstupňovanej kamennej základni obdĺžnikového prierezu. Vrchol tvorí latinský kríž z rovnakého materiálu s ukrižovaným Kristom. V strednej časti vyvýšeného podstavca je zapustená plocha so slovami: KRÍŽ KRISTOV buď mi na spásu Pamiatka z ťažkej práce z AMERIKY 1932 ŠTEFAN JANÁČ.

16. Filiálny kostol Narodenia Panny Márie v KlčovanochKlčovany

Kostol má tieto vnútorné rozmery: sanktuárium lichobežníkového pôdorysu má híbku 3,3 metra a najväčšiu šírku 7,2 metra, loď je dlhá 10,9 m, široká 7,2 m, podvežový priestor pod chórom má híbku 2,5 m a šírku 7,2 metra. Na hlavnom oltári dominuje socha Panny Márie stojaca nad tabernákulom. Nad hlavným vstupným portálom je vytesaný rok stavby filiálneho kostola – 1856. Zastrešenie lode je pálenou krytinou, murovaná veža je ukončená osembokým ihlanom; na vrchole je makovica a latinský kríž. Veľká generálna oprava sa robila v roku 1927. Nový krov a novú krytinu dostal kostol v roku 1971, maľovku v roku 1972.

17. Pomník padlých v 1. svetovej vojneKlčovany

Pri kostole Narodenia panny Márie v klčovanoch sa nachádza Pomník padlých v 1. svetovej vojne. Je osadený v kovovej ohrádke. Vo vrchnej časti je nápis rokov trvania prevej svetovej vojny 1914 – 1918, v spodnej časti je čierna tabuľa z nápisom: Hlboko sa pokloň. Zrak svoj k nebu dvihni. Za našich padlých si k Pánu Bohu vzdychni a mená padlých s dátumami úmrtia.

18. Kríž pri kostoleKlčovany

19. Socha svätého FloriánaKlčovany

20. Kamenný krížKlčovany

21. Cintorín v KlčovavochKlčovany

Cintorín v Klčovanoch je miestom odpočinku mnohých významných osobností obce. Nájdete tu aj hlavný kríž cintorína i dom smútku.

Boleráz/Klčovany: Videogaléria

Boleráz/Klčovany: Fotogaléria

Boleráz/Klčovany: Orientačný plán pamätihodností

Pozrite si videá z ďalších miest a obcí Slovenska na našom YouTube kanáli: https://www.youtube.com/channel/UCvM0XoUB0XuC6MltAtT1aZg

Ďalšie články a foto z obcí a miest tu: https://www.slovenskozdola.sk/category/slovensko/

Boleráz/Klčovany

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok