Čáry

Čáry

Obec s 1250 obyvateľmi sa rozprestiera v severnej časti Záhorskej nížiny, v nadmorskej výške 167 – 182 m. Kataster má rozlohu 1495 ha a nachádza sa v údolí rieky Myjava. Obec leží v západnej časti okresu Senica. Tento okres spadá pod Trnavský kraj i VÚC. Vzdialenosť okresného mesta je 22 km, najbližšími mestami sú však susedné mestá Šaštín-Stráže a Gbely (patria do okresu Skalica). V blízkosti obce sú aj hranice s Českou republikou a Rakúskom. Hraničný priechod Brodské – Lanžhot je od obce vzdialený asi 15 km a vzdialenosť od priechodu Moravský sv. Ján – Hohenau je okolo 20 km. Susednými obcami sú na juhu Kuklov, na juhovýchode a východe Šaštín-Stráže, na severovýchode Smolinské, na severe Gbely a na západe Kúty a Brodské. Gbely a Brodské už patria do skalického okresu, preto je obec Čáry hraničnou dedinou okresu Senica. Chotár je rovný, výškovitý je len v severnej časti a má pieskovitý povrch. Od severu pozdĺž celého chotára je borový les.

Pamiatky a osobností obce Čáry

Z pamätihodností sa tu nachádza barokový kostol z roku 1633 a bývalá horáreň (jágárňa) – pamätný dom Martina Kollára. Martin Kollár (1853 – 1919) je aj našim najvýznamnejším rodákom. Tento farár pôsobil v časoch najväčšej maďarizácie ako správca spolku Sv. Vojtecha – vtedy jedinej slovenskej funkčnej inštitúcie.

Z ďalších osobností treba spomenúť aj Jozefa Agnelliho, ktorý bol svetoznámym botanikom a Theodora Bohdana Lachmanna – básnika a spisovateľa. Títo sa v obci síce nenarodili, ale ich pôsobenie je s ňou neodmysliteľne späté.

Rodáčkou z Čárov je i významná slovenská herečka Mária Kráľovičová. V obci sa nachádza hlbinná baňa na ťažbu hnedého uhlia – lignitu.

1. Kríž v obci

Čáry

V obci pri starej ceste do Kútov je Kamenný kríž v nádhernej kovanej ohrádke. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dala postaviť Rozália Komorníková, rod. Poláková, v roku 1908, v tom čase asi vdova. Kríž bol zrenovovaný krátko pred rokom 2011.

2. Svätý Vendelín

Čáry

Podľa krátkeho zakladateľského nápisu na podstavci dala Sochu sv. Vendelína postaviť obec v roku 1854. V porovnaní s inými sochami Vendelína v regióne je netradičnejšie stvárnená postavou svätca ako pastiera v staršom veku.

3. Svätý Florián

Čáry

Sochu sv. Floriána v obci nechal  podľa zakladateľskej tabuľky postaviť Jakub Šedivý v roku 1895. Nájdete na ňom nápis: O svatý Floriane Proti ohňu Patrone. K tebe sa utiekame. Teba vrúcne prosime Ochraň nás od časného Ohňa obvzlaštne večnéhoJAKUB ŠEDIVÝ vystavit nechal ku cte toho Svatého 1895.

4. Kríž v obci

Čáry

V obci je v kovanej ohrádke Kamenný kríž na podstavci s volútami. Podľa zakladateľského nápisu v kartuši podstavca je z roku 1807. Je na ňom nápis: AD MAIOREM DEI GLORIAM 17 JULY 1807.

5. Drevený kríž

Čáry

V strede obce je starobou poznačený vysoký Drevený kríž jednoduchých tvarov bez nápisov v železnej ohrádke.

6. Rodný dom Martina Kollára

Čáry

V obci Čáry sa nachádza aj Rodný dom Martina Kollára, redaktora a publicistu, ktorý sa narodil sa v roku 1853 a zomrel v roku 1919.

7. Pomník padlým červenoarmejcom

Čáry

Na spojnici ulíc Martina Kollára a Agnelliho sa nachádza trojica pamiatok, s ktorých si ako prvý predstavíme Pomník padlých červenoarmejcom. Nájdte na ňom nápis: TU OBETOVALI SVOJE ŽIVOTY VOJACI SSSR ZA OSLOBODENI ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY. Nápis je aj v azbuke: БРАТСКАЯ МОГИЛА 11.ГВ. ПАВШИЕ СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ В: БОЯХ ПРОТИВ НЕМЕЦКО ФАШИСТСКИХ ЗАХВАЧИКОВ ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРЯМ. 1945. Я.

8. Pomník padlých v 2. svetovej vojne

Čáry

Druhou pamiatkou na rázcestí je Pomník padlých v 2. svetovej vojne (1939 – 1945) s nápisom: NA PAMÄŤ OBČANOM PADLÝM V II. SV. VOJNE. SLOBODA NÁRODA,
HODNÁ JE OBETÍ. KOMORNÝ AUGUSTIN *1910. †1944. KUNÍK MICHAL *1921. †1944. JURIGA MARTIN *1925. †1944. POLLÁK JÁN *1917. †1945. VYZVÁRI KLIMENT *1920. †1942. OBETE KONCENTRAČNÉHO TÁBORA BONDY VILIAM *1910.†1942. BONDYOVÁ TEREZIA *1915. †1942. VYBUDOVALA MO-SPB V ČÁROCH 1967.

9. Pomník padlých v prvej svetovej vojne

Čáry

Poslednou pamiatkou je Pomník padlých v 1. svetovej vojne, na ktorom tiež nechýba nápis: Andenken von JOZEFA FAUTH 1865. SOZNAM VO SVETOVEJ VOJNE
ODPADLÝCH ČÁRSKYCH HRDINOV 1914 – 1918. IGNÁC ADAMOVIČ 1880-1914. GABRIEL BURSKÝ 1896-1915. ŠTEFAN ČULEN 1889-1914. LEON KOLÁR 1893-1914. MICHAL KOMORNÍK 1889-1914. MICHAL KOREC 1883-1915. ALFONZ KRALOVIČ 1895-1917. ANTON KRALOVIČ 1907-1927. ANDREJ LÁBSKY 1875-1917. EMIL LÁNIK 1895-1916. JÁN LINEK 1886-1914. MEDARD MIHALIK 1890-1918. KONŠT. MIHALOVIČ 1893-1915. MICHAL MIHALOVIČ 1888-1915. TEODOR MRÁZ 1888-1914. FRANTIŠEKOZABAL 1879-1915. MAREK PAVLÍK 1881-1916. JAKUB POLÁK 1897-1916. JOZ. POLÁK-DOLEČEK 1896-1917. SOZNAM VO SVETOVEJ VOJNE ODPADLÝCH ČÁRSKYCH HRDINOV 1914 – 1918. VIKTOR POLÁK 1891-1917. KAZMÍR POLÁK 1893-1915. KORNÉL POLÁK 1895-1918. PETER POLÁK 1894-1918. ŠTEF POLÁK DOLEČEK 1887-1915. HILÁR-VALÉR POLÁK 1893-1915. AUGUSTIN ŠEDIVÝ 1887-1915. VENDEL ŠEDIVÝ 1875-1916. MARTIN ŠEFČÍK 1877-1918. LEON ŠIMEK 1890-1917. JÁN STANEK 1879-1915. PAVEL STANEK 1870-1916. ŠIMON STROŠ 1895-1915. VIKTOR SUCHÁNEK 1896-1916. ANTON VIZVÁRY 1896-1915. EMIL VIZVÁRY 1896-1917. LUDEVÍT VIZVÁRY 1894-1914. VIRGIL VIZVÁRY 1896-1915. YGNÁC VLK 1893-1915.

10. Kríž v obci

Čáry

V obci pri starej ceste do Kútov je Kamenný kríž v nádhernej kovanej ohrádke. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dala postaviť Rozália Komorníková, rod. Poláková, v roku 1908, v tom čase asi vdova. Kríž bol zrenovovaný krátko pred rokom 2011. Nápis: POCHVÁLEN BUĎ PÁN JEŽÍŠ KRISTUS ! Venovala ROZALIA KOMORNIK rod. POLAK L. P. 1908.

11. Svätý Michal Archanjel

Čáry

Sochu sv. Michala dali podľa zakladateľskej tabuľky postaviť Pavel Komorný a manželka Rozália, rod. Kolár, na podnet predčasnej smrti ich syna Michala. Zomrel 18. januára 1910 v zámorí vo veku 26 rokov. Na pamatku postavit dali PAVEL KOMORNÝ a manželka ROZALIA rod. KOLÁR Tam za morem nahlou smrtu dokonal mládenec MICHAL KOMORNÝ 18. januára 1910 v 26 roku veku.

12. Socha svätého Jána Nepomuckého

Čáry

Socha sv. Jána Nepomuckého bola asi v roku 2000 do obce premiestnená z pôvodného miesta, ktoré ležalo pri poľnej ceste severne od obce. Poškodená socha bez chýbajúcej hlavy stávala pod už vyrezanou lipou, pri premiestnení jej bola vymodelovaná nová hlava.

13. Misijný kríž

Čáry

Pred kostolom v obci je drevený Misijný kríž z roku 2000, ako o tom svedčí nápis na jeho ramene. Kríž bol vztýčený na záver týždeň trvajúcich misií, ktoré tu viedli kňazi z farnosti Staré Hory. Ďalšie misie sa tu konali v roku 2011.

14. Kostol svätého Martina Biskupa

Čáry

Z kultúrno-historických pamiatok si zaslúži pozornosť rímsko-katolícky Kostol sv. Martina Biskupa. Postavili ho na starších základoch v rokoch 1640 až 1653 a obnovili v polovici 18. storočia. Na konci 19. storočia klenbu nahradil nový strop.

15. Cintorín

Čáry

Cirkevný život v obci je riadený farským úradom. V Čároch sa nachádza pekná a navyše novo zrekonštruovaná fara, za ktorou sa nachádza miestny cintorín. Obec v súčasnosti má aj vlastného kňaza, ktorý žije priamo v obci na miestnej fare. Cirkevný život v obci je však i napriek tomu čulý. Každý druhý deň sa koná sv. omša a v nedeľu sú dokonca dve a ešte aj litánie. Farníci často podnikajú púte do neďalekého Šaštína a Marianky, ale niekedy aj na vzdialenejšie miesta v SR.

16. Ústredný drevený kríž

Čáry

V obci na cintoríne je Ústredný drevený kríž jednoduchého tvaru bez nápisov s veľkým korpusom Krista. Je ukotvený v železnom nosníku.

17. Božie muky

Čáry

Pár desiatok metrov za cintorínom je vysoká Božia muka s viacerými prázdnymi výklenkami. V súčasnosti k nej nie je prístup z verejného priestranstva. V roku 2000 bola opravená.

18. Kríž na okraji obce

Čáry

Na okraji obce pri ceste do Stráží je kamenný kríž z roku 1895. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť Michal Komorný s manželkou Annou. Samotný kríž nad podstavcom už dlhšiu dobu chýbal. Pred rokom 2015 ho nahradili dreveným. Chátrajúci dom v pozadí kríža asanovali v roku 2011. Ku cti a chvále Boží na památku postavit nechali tento Kríž manželé MICHAL A ANNA KOMORNÝ L. P. 1895

Čáry: Videogaléria

Čáry: Fotogaléria

Čáry: Orientačný plán pamätihodností

Pozrite si videá z ďalších miest a obcí Slovenska na našom YouTube kanáli: https://www.youtube.com/channel/UCvM0XoUB0XuC6MltAtT1aZg

Ďalšie články a foto z obcí a miest tu: https://www.slovenskozdola.sk/category/slovensko/

Čáry
Prejsť na začiatok