Sereď – Zámocký park a kaštieľ

Ako vlastne vznikol seredský hrad (kaštieľ)?

Váh sa v dávnej minulosti rozlieval do rovinatej nivy a tvoril nespočetné ramená. Na jednom z mnohých ostrovov vznikol hrad strážiaci brod, ktorý podľa niektorých zmienok v starých kronikách tam musel stáť už v 9. storočí. V stredoveku sa na mieste brodu začali stavať drevené mosty, ktoré spájali vážske ostrovy a pôvodne zemno-valové drevené hradisko sa zmenilo na mocný hrad Šintava. Zmena koryta rieky Váh v 16. storočí spôsobila, že sa hrad oddelil od jeho pôvodne domovskej obce, Šintavy, dostal sa z ľavého brehu na pravý, a ocitol sa v Seredi.

Dejiny hradu siahajú pravdepodobne až do 11. storočia. O kamennej stavbe možno hovoriť asi až na prelome 11. a 12. storočia. Hrad Šintava mal už v 12. storočí strategicky významné postavenie, jeho úlohou bolo chrániť brod cez rieku Váh. Vtedy postavili hranolovú viacpodlažnú vežu, ktorú obohnali kamenným múrom s vodnou priekopou a mostom. Neskôr, asi počas 13. storočia, okolo veže vo vzdialenosti 8 –14 m vybudovali kamennú hradbu s bránou na štvorcovom pôdoryse 36 m × 36 m. Po požiari koncom 14. storočia postavili okolo opevnenia z 13. storočia novú hradbu na pôdoryse 65 m × 65 m. Z roku 1423 sa zachoval opis hradu v listine Bratislavskej kapituly. V tom čase mal samotný hrad so stavbami dva ohradové múry so štvorcovým pôdorysom s opevnením, ktoré bolo orientované podľa svetových strán.

V roku 1430 kráľ Žigmund Luxemburský riadil z hradu Šintava boje proti husitom, ktorí vtrhli do Uhorska. Počas tureckej okupácie Uhorska (1526 – 1683) Thurzovci stredoveký hrad v 16. – 17. storočí prebudovali na mohutnú bastiónovú pevnosť. Dodnes sa jeden z bastiónov zachoval. Ide o objekt v styku oboch krídel súčasného kaštieľa. Bastión bol postavený z tehál, vo vnútri sa nachádzajú tzv. kazematy s dvoma pármi delových strieľní – mohutný zaklenutý priestor s troma piliermi. V rokoch 1600 – 1618 sa okolo starého hradu začala výstavba nového okruhu vonkajšieho opevnenia, ktoré zväčšilo pôdorysnú rozlohu hradu na 120 m × 120 m. Išlo o štvorboký okruh bastiónového opevnenia.

Tento historický park (na rozlohe 8,4 ha) je chránený areál, ktorý sa nachádza v správe štátnej ochrany prírody Dunajské luhy. Je to najväčšia súvislá plocha zelene na území mesta Sereď, ktorá poskytuje občanom možnosti na krátkodobú rekreáciu. Park návštevníkom očarí nielen množstvom stromov a zelene, ale aj rozlohou pred aj za kaštieľom. Parková plocha pôvodne riešená na princípoch prírodno-krajinárskeho parku je ohradená murovaným oplotením. Park je v tvare nepravidelného päťhranu, kaštieľ je v ňom umiestnený centrálne.

Sereď – Zámocký park a kaštieľ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok