Zavar

Zavar leží 8 km juhovýchodne od Trnavy na východnom okraji Trnavskej sprašovej tabule. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1255. V obci sa nachádza množstvo sakrálnych pamiatok a zaujímavých objektov z histórie. Medzi tie najatraktívnejšie dozaista patria klasicistický kaštieľ, nový kostol zasvätený Narodeniu Panny Márie z roku 1907 či rodný dom hudobného skladateľa Gejzu Dusíka. Dedinka susedí z Križovanmi nad Dudváhom z jednej strany a z obcou Dolné Lovčice zo strany druhej. 

Sakrálne pamiatky

Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Predovšetkým sú však výrazom nielen umeleckého vkusu, ale prejavom obetavosti a húževnatosti ľudí počas mnohých storočí, ktorí tieto hodnoty vytvorili a vytvárajú dodnes. Predstavujú neodmysliteľnú súčasť nášho kultúrneho dedičstva, vzácne ukážky architektúry a umenia. Sú posvätnými miestami, ktorých význam preveril čas. Vydajte sa s nami spoznávať históriu a príbehy najzaujímavejších sakrálnych pamiatok v obci Zavar. 

1. Socha svätej Anny

Na prvej zastávke smerujúcej z obce Križovany nad Dudváhom som vystúpil, pretože to mám najbližšie k prvej pamiatke, ktorou je Socha svätej Anny. Je nanovo zrekonštruovaná a osvetlená, tak si ju môžete pozrieť aj večer. Svätá Anna – matka Panny Márie a manželka svätého Joachima.

2. Kamenný kríž

Druhou pamiatkou v Zavare je Kamenný kríž, tak smerujem po Športovej ulici. Tu sa v predzahrádke rodinného domu nachádza mohutný kríž. Pretože je bez nápisov, tak vám neviem povedať, kedy bol kríž osadený. Ale dozvedel som sa to z internetu.

3. Pomník padlým v 1. a 2. svetovej vojne

Pri obecnom úrade v Zavare natrafíte na Pomník obetiam 1. a 2. svetovej vojny. Mramorové tabule obsahujú mená padlých vojakov umučených v koncentračných táboroch a tiež padlých v SNP.

4. Svätý Florián

Z druhej strany ulice sa nachádza nádherna bronzová socha Svätého Floriána v nadživotnej veľkosti, tak moje kroky smerujú ku nej. Tu už nájdete tabuľku osadenú pod sochou, tak sa môžete dočítať, že ju dal postaviť …

5. Svätá Barbora

Nachádza sa na miestnom cintoríne. Svätá Barbora – patrónka baníkov, geológov, architektov, murárov, kamenárov, tesárov, pokrývačov, elektrikárov, poľnohospodárov, mäsiarov, kucárov, zvonárov, zvonolejárov, hasičov, hrobárov, klobučníkov, delostrelcov, zbrojárov, pyrotechnikov, kníhkupcov, zlatníkov; dievčat, väzňov, umierajúcich; pri búrkach, požiaroch, horúčkach, náhlej smrti.

6. Novogotický kostol

Rímskokatolícky kostol patrí medzi dominanty ovce Zavar. Postavený v roku 1907 na mieste niekdajšieho románskeho kostola. Zasvätený Narodeniu Panny Márie a zdobený vežou a štyrmi vežičkami. 

7. Socha svätej rodiny

Po stranách kostola sa nachádzajú dva sakrálne objekty. Prvým objektom je Socha svätej rodiny, ktorú tvorí: Ježiš, Mária a Jozef.

8. Misijný kríž

Druhým objektom je Misijný drevený Kríž je umiestnený na stene kostola vedľa pamätnej tabule.

9. Pamätná tabuľa

Pamätnú tabuľu odhalili v roku 2008 na počesť správcov farnosti Zavar.

10. Krížová cesta

Nachádza sa za kostolom. 14 zastavení Krížovej cesty spolu s Kalváriou tvoria ucelený komplex vzdania úcty Ukrižovanému Ježišovi Kristovi.

11. Majláthovský kaštieľ

Majláthovský kaštieľ pochádza zo začiatku 19. storočia. Rozšírenie v roku 1894 z neho urobila akýsi symbol obce. K nasledujúcej prestavbe prišlo po druhej svetovej vojne, kedy bol rozšírený o novú budovu. Kaštieľu sa hovorí aj Majláthovský. Tento názov pramení z faktu, že patril barónke Štefánii Majláthovej, ktorá v ňom v roku 1887 zriadila opatrovňu pre slabých a chorých ľudí. Neskôr v roku 1893 túto opatrovňu prevzali sestry Svätého kríža.

12. Rodný dom Gejzu Dusíka

Poslednou mojou zastávkou je Rodný dom Gejzu Dusíka v Zavare. Majster Dusík bol hudobným skladateľom a zakladateľom slovenskej operety.  

13. Pamätná tabuľa Gejzu Dusíka

Na rodnom dome Gejzu Dusíka v Zavare je osadená Pamätná tabuľa s podobizňou hudobného skladateľa.

14. Valcový mlyn

Je to Historická budova v Zavare (Valcový mlyn), v ktorej bol kedysi mlyn. Dnes sa v nej nachádza reštaurácia.

Zavar: Videogaléria

Zavar: Fotogaléria

Zavar: Orientačný plán pamätihodností

Pozrite si videá z ďalších miest a obcí Slovenska na našom YouTube kanáli: https://www.youtube.com/channel/UCvM0XoUB0XuC6MltAtT1aZg

Ďalšie články a foto z obcí a miest tu: https://www.slovenskozdola.sk/category/slovensko/

Zavar
Prejsť na začiatok
WordPress Image Lightbox Plugin