Brestovany

brestovany

Obec Brestovany s počtom 2 570 obyvateľov leží v severozápadnej časti Podunajskej nížiny, len 10 km od okresného mesta Trnava, v nadmorskej výške 140-150m n. m. Katastrálne územie obce je o výmere 1 637 ha a pozostáva z katastrov Veľké Brestovany, Malé Brestovany a Horné Lovčice. Východná časť chotára je rovina na nive Blavy a Dudváhu, Západná časť vystupuje miernym svahom na východný okraj zalesnenej Trnavskej pahorkatiny s mocnými uloženinami spraše. Na nive sú lužné lesíky, najväčší je v lokalite Brestoviansky háj, chránenom prírodnom území so vzácne zachovaným dubovo-brestovým nížinným lesom. Vodné toky, ktoré pretekajú katastrom obce patria do povodia Váhu.

Sakrálne pamiatky

V obci Brestovany je mnoho pamiatok, predošetkým sakrálnych. Na ich prehliadku mám takmer štyri hodiny. Zo železničnej stanice sa presúvam po Staničnej ulici a Lovčickej do časti Horné Lovčice.

1. Svätý Ján NepomuckýBrestovany

Prechádzku po obci Brestovany môžete začať pri soche svätého Jána Nepomuckého – v časti Horné Lovčice. Pochádza z roku 1818. Socha stojí na rohu záhradky pri ceste k detskému ihrisku.

2. Kaplnka svätého Jozefabrestovany

Na križovatke ulíc Orechová a Lovčická je zas Kaplnka svätého Jozefa, na ktorej sa nachádza tabuľa padlých v prvej svetovej vojne 1914 – 1918. 

3. Ústredný kríž – cintorín Horné Lovčicebrestovany

Na cintoríne v Horných Lovčiciach sa nachádza ústredný kamenný kríž. Je bez nápisu.

4. Svätý Floriánbrestovany

Pred obecným úradom v Brestovanoch sa v malom parčíku nachádza na kamennom stĺpe socha svätého Floriána, patróna hasičov. Na dedinách sa veľmi často stretáme s pamätníkmi pripomínajúcimi nám významné osobnosti kresťanských dejín vyhlásených za svätých.

5. Kaštieľbrestovany

Na snímke nad textom je kaštieľ, ktorý sa nachádza na mierkom kopci nad hlavnou cestou v Brestovanoch. Kedysi v ňom sídlil šľachtický rod Zamoyski.

6. Ústredný kríž – cintorín Malé Brestovanybrestovany

V časti Malé Brestovany nájdete ústredný kríž s ukrižovaným Ježišom Kristom. Pod ním je malá soška Panny Márie.

7. Farský kostol svätého Jána Krstiteľabrestovany

Barokovo-klasicistický kostol bol postavený v roku 1778. Je to jednoloďový pozdĺžny priestor s oválnym uzáverom presbytéria a vežou, vstavanou do hlavnej fasády. Exteriér je členený lizénovým rámom, západná fasáda má na osi vstavanú vežu so vstupným kamenným portálom, nad ktorým je kazulové okno. Veža je zakončená nízkou zvonovitou strechou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. Vnútorné zariadenie je súčasné so stavbou kostola. Hlavný oltár, stĺpová drevená architektúra s nadstavcom, uprostred sa nachádza obraz sv. Jána Krstiteľa, v nadstavci reliéf Boha-Otca. V roku 1767 postavili si v Brestovanoch kaplnku k úcte sv. Martina. Vtedy takmer celá dedina vyhorela. Požiar spustošil tiež kostol, faru a školu. Stojí v strednej časti obce.

8. Lurdská jaskyňabrestovany

Vo svahu pri farskom Kostole sv. Jána Krstiteľa stojí štrnásť zastavení krížovej cesty. Má podobu drevených stĺpikov s kaplnkami na betónovom základe, výjavy sú kruhové plastické reliéfy. Krížovú cestu navrhol a celý priebeh výstavby riadil vdp. Jozef Šintal. Iniciátorom bol pán farár Jozef Jánoš.

9. Krížová cestabrestovany

10. Drevený krížbrestovany

Drevený kríž pred kostolom je jednochých tvarov s kovovou striežkou a kosrusom Ježiša krista.

11. Kamenný krížbrestovany

V susedstve dreveného kríža, pri transformačnej stanici stojí mohutný kamenný kríž s nápisom zo zadnej strany kríža: Túto staciu dal postaviť Jozef Nižňanský v roku 1808.

12. Kaplnka svätého Martinabrestovany

Malý centrálny barokový sakrálny objekt – Kaplnka svätého Martina. Má oktogonálny pôdorys so zaklenutou kupolou interiéru. v ňom sa nachádza oltár s obrazom svätého Martina od maliara Edmunda Massányiho z roku 1950. Na osi je vstupný kamenný portál so sedlovým napražím a klenákom, v ktorom je dátum 1767 vzťahujúci sa na stavbu kaplnky. Kaplnka je po rekonštrukcii a slúži svojmu účelu.

13. Svätá Trojicabrestovany

K tejto soche sa nedochovali žiadne doklady. Svätá Trojicu tvorí súsošie Boha Otca, Boha Syna a Boha Ducha Svätého. Tri odlišné osoby zdieľajúce jednu homoúziu.

Brestovany: Videogaléria

Brestovany: Fotogaléria

Brestovany: Orientačný plán pamätihodností

Pozrite si videá z ďalších miest a obcí Slovenska na našom YouTube kanáli: https://www.youtube.com/channel/UCvM0XoUB0XuC6MltAtT1aZg

Ďalšie články a foto z obcí a miest tu: https://www.slovenskozdola.sk/category/slovensko/

Brestovany
Prejsť na začiatok