Lošonec

lošonec

Obec Lošonec sa nachádza na východnom úpätí Malých Karpát vo výbežku Trnavskej pahorkatiny do pohoria. Katastrálne územie obce má rozlohu 2371 ha a nachádza sa v nadmorskej výške 215 – 662 m.n.m.. úZemie tvorí prevažne zalesnené pohorie. katastrálnym územím obce preteká potok Smutná, prítok Trnávky. Z hľadiska administratívneho členenia je súčasťou okresu Trnava a Trnavského kraja. Na základe počtu obyvateľov sa obec Lošone zaraďuje medzi malé obce. Susediacimi obcami sú Smolenice a Horné Orešany, najbliťším mestom je Trnava.

Sakrálne pamiatky

V obci Lošonec je viacero objektov s veľkou pamiatkovou hodnotou. Ako národná kultúrna pamiatka je zapísaný rímskokatolícky kostol svätej Anny, socha Ukrižovaného Krista, socha Márie pod krížom, pomník padlých v 1. svetovej vojne, socha svätého Floríána, pomník padlých v 2. svetovej vojne, či socha svätého Vendelína. V tomto článku si niečo napíšeme práve o týchto sakrálnych pamiatkach.

1. Prícestný kamenný krížlošonec

Kamenný kríž pri ceste do Smoleníc dal postaviť August Sloboda v roku 1891. Je to uvedené na zakladateľskom nápise, vytesanom priamo na podstavci. NA ČESŤ A CHVÁĽU BOŽÚ DAL VISTAVIT SLOBODA AUGUST 1891.

2. Kostol svätej Annylošonec

Objekt staršieho jadra, ktorý bol barokizovaný v roku 1714, keď bolo postavené nové, terajšie presbytérium. Bočné kaplnky sú z roku 1753. Jednoloďový kostol s polygonálnym uzáverom, zaklenutý valenou lunetovou klenbou s hrebienkami. Dve bočné kaplnky s polygonálnym uzáverom majú krížové hrebienkové klenby. Na západnej strane stojí murovaná vstavaná veža s ihlancovou strechou.

3. Kamenný kríž v obcilošonec

Pri obecnom úrade je v železnej ohrádke kamenný kríž bez nápisov. Podľa mapy na tomto mieste kríž existoval už v 2. polovici 19. storočia, vtedy bol na tomto mieste koniec obce. Dnešný kríž je novší, mohol by pochádzať z polovice minulého storočia.

4. Pomník padlých v 1. svetovej vojnelošonec

Jednoduchý pomník vojakom z Lošonca padlým v 1. svetovej vojne bol postavený v roku 1928. Za zmienku stojí, že v roku 1934 sa vrátil zo Sovietskeho zväzu Martin Škrovánek, ktorý bol považovaný za mŕtveho a jeho meno je tiež na pomníku.

5. Socha svätého Floriánalošonec

Socha sv. Floriána v obci je z roku 1931. Podľa donátorskej tabuľky na podstavci ju dali postaviť členovia ochotníckeho divadla z obce. Oroduj za nás u Boha, Keď nás stihne času zloba; Ohraňuj a zastaň nás, Floriánu svätý náš! 1931Postavit dal: Divadelný krúžok.

6. Ústredný kríž cintorínalošonec

Ústredný kríž na cintoríne je z novšej doby. Nemáme k nemu žiadne informácie.

7. Svätý Vendelínlošonec

Na okraji obce stojí socha sv. Vendelína. Podľa zakladateľského nápisu, vytesaného do kartuše podstavca, ju dali postaviť manželia Štefan a Zuzana Hornákovi v roku 1901. KU CTI A CHVALE BOŽEJ DALI VISTAVIT SVT VENDELINA HORNAK ŠTEFAN Z MANŽELKU ZUZANU1901.

Lošonec: Videogaléria

Lošonec: Fotogaléria

Lošonec: Orientačný plán pamätihodností

Pozrite si videá z ďalších miest a obcí Slovenska na našom YouTube kanáli: https://www.youtube.com/channel/UCvM0XoUB0XuC6MltAtT1aZg

Ďalšie články a foto z obcí a miest tu: https://www.slovenskozdola.sk/category/slovensko/

Lošonec
Prejsť na začiatok
WordPress Image Lightbox Plugin