Dolné Lovčice

dolné lovčice

Súčasný názov Dolné Lovčice je datovaný od roku 1920. Obec leží na východnom okraji Trnavskej pahorkatiny. Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1292, kedy ju Michal, syn komese Bacha, daroval Nitrianskej kapitule. Zachovala sa pečať s nápisom SIGILLUM PAGI IINFERO LOVSCZIC z roku 1633 ako dôkaz o existencii vlastnej obecnej správy.

Sakrálne pamiatky

V obci Dolné Lovčice nájdete tieto sakrálne pamiatky: Socha svätého Jozefa, Ústrednú kríž na cintoríne, Kaplnku Sedembolestnej Panny Márie, Murovanú zvonicu, Súsošie Panny Márie a svätého Františka, Drevený kríž, Krížovú cestu a Kostol svätého Gorazda.

1. Socha svätého Jozefa s Ježiškom

svätý jozef

Bola postavená na začiatku obce v prvej polovici 20. storočia ako pamiatka úmrtia Štefana Orlíka. Socha je datovaná rokom 1886.

2. Ústredný kríž na cintoríne

dolné lovčice

Cintorín s hlavným krížom a dom smútku – prvá zmienka o cintoríne je z roku 1779. Na súčasnom mieste vznikol pravdepodobne až koncom 19. storočia.

3. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

dolné lovčice

Bola postavená v polovici 18. storočia a je zaradená medzi najstaršie stavby. Bola v nej umiestnená soška Sedembolestnej Panny Márie vyrobená z hruškového dreva, ktorá sa každoročne až do roku 1948 uctievala púťami. V roku 1994 bola socha s úsctou prenesná z kaplnky do kostola a je tam dodnes. Kaplnku obec zrenovovala a vsúčasnosti je prázdna.

4. Murovaná zvonica

dolné lovčiče

Je dominantou obce a umiestnená na križovatke Trnava – Siladice a Zavar – Brestovany. Pôvodná zvonica bola drevená a jej nová stavba vznikla za I. ČSR okolo roku 1929. Vo zvonici sa nachádzajú tri zvony, najväčší má priemer 580 mm a dva menšie 500 a 150 mm.

5. Súsošie Panny Márie a svätého Františka

dolné lovčice

Pochádza z roku 1799 a jeho prvá rekonštrukcia prebehla v roku 1930. Pôlvodne stálo pred rodinným domom a po ďalšej rekonštrukcii v roku 2013 bolo 15, septembra 2013 slávnostne posvätené a premiestnené pred kostol svätého Gorazda.

6. Drevený kríž

dolné lovčice

Nachádza sa v susedstve súsošia Panny Márie a svätého Františka v parku pred kostolom.

7. Krížová cesta

dolné lovčice

Dve cesty ku kostolu lemuje 14 zastavení krížovej cesty.

8. Kostol svätého Gorazda

dolné lovčice

Má krátku históriu, ktorá sa datuje do začiatku devúťdesiatych rokov minulého storočia. Kostol bol vybudovaný prestavbou priestorov bývalej materskej školy a bol vysvätený 31. júla 1994. Obec získala prvykrát vo svojej histórii dôstojný a moderný stánok pre veriacich. Dominantou kostola je 14 m vysoká veža ukončená dvopjkrížom. Kostol je v správe rímskokatolíckej cirkvi a je vedený ako filiálka farnosti Zavar.

Dolné Lovčice: Videogaléria

Dolné Lovčice: Fotogaléria

Dolné Lovčice: Orientačný plán pamätihodností

Pozrite si videá z ďalších miest a obcí Slovenska na našom YouTube kanáli: https://www.youtube.com/channel/UCvM0XoUB0XuC6MltAtT1aZg

Ďalšie články a foto z obcí a miest tu: https://www.slovenskozdola.sk/category/slovensko/

Dolné Lovčice
Prejsť na začiatok